Drodzy Rodzice,

W związku z realizacją projektu w naszej placówce dot. Profilaktyki Wad Postawy, zapraszamy na spotkanie dedykowane dla rodziców dzieci w wieku5-6 lat. Spotkanie poprowadzi wykwalifikowany dietetyk, który zaproponuje praktyczne ćwiczenia oraz omówi najważniejsze kwestie dot. wpływu prawidłowego i zdrowego odżywiania na rozwój i kształtowanie prawidłowej postawy u dzieci w wieku przedszkolnym.


Czwartek, 07.04.2022 r. godz. 17:00 – 18:00Poniżej link do MS TEAMS,

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjlhYTc0NjAtYmQ2Zi00YjAzLWJhODUtZTAxNDdjYTJlNjJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dd369c9f-7b4e-4717-813b-14531cc2199f%22%2c%22Oid%22%3a%2214ae91b6-ebd7-41f2-9d54-5fae791133da%22%7d

Jeśli Państwo będziecie się łączyć przez komputer stacjonarny/laptop -program MS Teams nie wymaga instalacji i jest uruchamiany przy pomocy przeglądarki internetowej. W przypadku łączenia się przez smartfona -program MS Teams po kliknięciu w link wymaga wcześniejszej instalacji.