REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA ROK SZKOLNY
2021/2022

     Przedszkole Miejskie nr1 w Grajewie prowadzi nabór na wolne miejsca.

Od dnia 8 kwietnia 2021r. wydawane są wnioski w postępowaniu uzupełniającym o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022. Wnioski można również pobrać ze strony internetowej przedszkola.
Prawidłowo wypełniony wniosek wraz z dodatkowymi dokumentami należy złożyć do dnia 23 kwietnia 2021r. w kancelarii przedszkola.