Przedszkole Miejskie nr 1 w Grajewie prowadzi nabór na wolne miejsca.

Od dnia 22 kwietnia 2024r. do 6 maja 2024r. wydawane są wnioski w postępowaniu uzupełniającym o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2024/2025. Wnioski można również pobrać ze strony internetowej przedszkola.

         Prawidłowo wypełniony wniosek wraz z dodatkowymi dokumentami należy złożyć do dnia 6 maja 2024r. w kancelarii przedszkola.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych odbędzie się 20 maja 2024r.  w siedzibie przedszkola poprzez wywieszenie imiennej listy kandydatów opatrzonej podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od 21 maja 2024 r. do 29 maja 2024r. (dokument będzie można pobrać bezpośrednio w przedszkolu lub ze strony internetowej i złożyć w przedszkolu w godz. 7.00 – 15.00).

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych odbędzie się 04 czerwca 2024r. w siedzibie przedszkola poprzez wywieszenie imiennej listy kandydatów opatrzonej podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.  Lista zawierać będzie imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola.

Serdecznie zapraszamy